Wat is het verschil tussen een traineeship en een stage?

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat het idee bestaat dat een traineeship en een (afstudeer)stage hetzelfde zijn. Dit is echter niet het geval. Een stage kunnen we onderverdelen in 3 categorieen: de meeloopstage, afstudeerstage en de zogenaamde ‘micro-stage’. 

De meeloop- en afstudeerstage

De meeloop- en afstudeerstage vormen een integraal onderdeel van de studie binnen het HBO. Binnen het academisch onderwijs is dit anders geregeld. Hier kun je als student ervoor kiezen om een organisatie te benaderen en de vraag voor te leggen of het mogelijk is om evt. een meeloopstage te doorlopen. Academici doen dit geregeld in de praktijk dit om hun opgedane kennis te testen in de praktijk. Een meeloopstage vormt ook een uitgelezen kans om als student kennis te maken met de praktijk en je netwerk te vergroten. 

Een afstudeerstage biedt de mogelijkheid om vanuit opgedane theoretische kennis te werken aan een vooraf gedefinieerde onderzoeksvraag. Een werkgever biedt hierbij de student de ruimte om in de praktijk zowel kennis te maken met de werkvloer als wel te werken aan de onderzoeksvraag. Het uiteindelijke eindproduct levert organisaties vaak een bron van nieuwe inzichten en kan de basis vormen voor het bijv. beter vormgeven van bepaalde organisatieprocessen. 

De mirco-stage

Micro-stages zijn in de praktijk meer flexibel ingestoken. Soms geven werkgevers expliciet op de werken bij pagina aan dat deze mogelijkheid bestaat in andere gevallen is het mogelijk om de vraag voor te leggen. In de praktijk zul je gedurende een periode van bijv. 6 tot 8 weken gedurende 16 t/m 32 uur werken aan een projectopdracht of de kans hebben om bijv. mee te draaien op de werkvloer in de vorm van een werkstudent schap. 

Een traineeship 

De hoofdzakelijke verschillen tussen een traineeship en een stagetraject is dat het traineeship een fulltime dienstverband omhelst waarbij de trainee direct start in een rol die de trainee kennis laten maken met verschillende facetten van de organisatie maar waarbij de trainee ook via maatwerk trainingen de nodige specifieke kennis wordt bijgebracht om beter aansluiting in de praktijk te kunnen vinden bij zijn/haar beroepsveld. Een traineeprogramma is  gestructureerd opgezet waarbij concrete doelen van te voren zijn opgesteld waar je als trainee naartoe werkt. Feedback en evaluatie sessies met jouw leidinggevende maken hierbij een vast onderdeel uit van het proces. De looptijd van een traineeprogramma varieert in de praktijk van 12 t/m 24 maanden. Tot slot krijgt een trainee in de praktijk een salaris dat behoort bij een volwaardige dienstbetrekking. Als stagiaire zul je in de praktijk genoegen moeten nemen met een stagevergoeding. Een stagevergoeding kan variëren per werkgever. 

Stagevergoeding 

De gemiddelde stagevergoeding voor een HBO’er varieert in de praktijk tussen de 200 en 350 euro. Voor een WO’er ligt de gemiddelde stagevergoeding rond de 300 en 450 euro. De hoogte van een stagevergoeding in de praktijk hangt af van factoren als de opleiding die je volgt. Een specifieke opleiding die een lage ‘uitstroom’ heeft jaarlijks maakt dat studenten die een dergelijke opleiding volgen meer in trek zijn bij werkgevers dit vanwege het simpele feit dat er minder afgestudeerden zijn aan deze opleiding. Daarnaast speelt de ‘complexiteit’/belangrijkheid van het werk ook een bepalende rol bij de hoogte van de vergoeding. Wanneer je als stagiair zelfstandig binnen de organisatie werkt aan het beantwoorden van een onderzoeksvraag en de organisatie gebaat is bij jou onderzoek dan is jou toegevoegde waarde uiteraard groter dan wanneer je een meeloopstage doorloopt.