Tips-online-assessment-traineeship

Online assessment

Het online assessment is vrijwel een onmisbaar onderdeel van de sollicitatieprocedure vandaag de dag. In dit artikel gaan wij in vogelvlucht door de verschillende onderdelen van het online assessment en geven we een aantal tips voor een goede voorbereiding.

Je solliciteert op een traineeship en je CV en motivatiebrief worden positief beoordeeld. De volgende stap in het sollicitatieproces is dat je wordt uitgenodigd voor het maken van een online assessment.

Hoe gaat het in zijn werk
Organisaties zullen je via de e-mail een link toesturen. De e-mail zal een link bevatten naar een privé-omgeving waar jij met de verschafte inloggegevens kunt inloggen om het assessment te maken.

Opbouw van een assessment
Het assessment bestaat vaak uit drie hoofdonderdelen. Hieronder volgt een overzicht:

Capaciteitentest
De capaciteitentest test de sollicitant op drie terreinen.

  • Verbaal redeneren – doel: jouw vermogen vaststellen om verbanden te leggen en conclusies te trekken op basis van verbale informatie.
  • Inductief redeneren – doel: vaststellen of je in staat bent om te werken met abstracte informatie en oplossingen te bedenken.
  • Cijfermatig redeneren – doel: vaststellen of je in staat bent om numerieke en statistische informatie te kunnen beoordelen.

Persoonlijkheidsvragenlijst
De persoonlijkheidsvragenlijst heeft tot doel om een persoonlijk profiel vast te stellen. Een voorbeeldvraag is: Ben je confrontatievermijdend wanneer een conflictsituatie zich voordoet? Tip: Het zijn vaak veel vragen die je voorgeschoteld krijgt. Blijf dus niet te lang nadenken bij het beantwoorden van een vraag. Beantwoord de vragen op gevoel!

Motivatievragenlijst
Het doel van de motivatievragenlijst is om te bepalen hoe omstandigheden binnen jouw werkomgeving invloed kunnen hebben op jouw motivatie.

Na het assessment
Nadat je het assessment hebt afgerond, zal de recruiter binnen enkele dagen contact met je opnemen om de uitslag te bespreken.

De resultaten
Op basis van de resultaten wordt een persoonlijk rapport opgesteld. Het doel van het rapport is om vast te stellen of er matches zijn tussen jouw talenten en wat de organisatie zoekt in nieuwe collega’s. Daarmee vormt het rapport ook meteen de start van jouw ontwikkeling bij de organisatie.

De resultaten worden na het afronden van het assessment vaak binnen een week met je gedeeld. Mocht je niet voldoende hebben gescoord op alle onderdelen, dan zul je niet verder gaan in de selectieprocedure. De recruiter met wie je contact hebt, zal je vaak nog even nabellen om dit kort met jou te spreken. De organisatie zal je het rapport toesturen met daarin de uitkomst van het assessment. Het rapport zal je meteen inzicht geven in de punten die voor verbetering vatbaar zijn.

Een aantal tips tot slot

  • Een goed begin is het halve werk. Neem de tijd om je goed voor te bereiden. Een aantal sites waar je capaciteitentesten kunt oefenen, zijn: www.shldirect.com en www.123test.nl. Let wel: oefentoetsen zijn doorgaans wat makkelijker dan de echte toetsen. Je kan ook een assessmenttraining volgen bijvoorbeeld bij assessmentcoaching.nl
  • Begin uitgerust aan de test en zoek een setting waarbij je niet gestoord kunt worden. Je krijgt namelijk maar één keer de kans om het assessment te maken.
  • Maak het assessment op eigen kracht. Sommige organisaties passen namelijk een verificatietest toe voor het begin van een sollicitatiegesprek. Een verificatietest houdt in, dat er een aantal vragen worden afgenomen aan het begin van het sollicitatiegesprek, die afgeleid zijn aan het online assessment. Het doel van een verificatietest is om te vast te stellen of je het online assessment daadwerkelijk zelf hebt doorlopen. Dus: niet vals spelen!

Wij raden ook nog even aan, om het artikel 'Succesvol assement doen' van Nicoline Hermans (assessmentpyscholoog en -coach) te lezen.

Veel succes!

Het Team van TraineeshipPlaza.nl