In de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelontwikkeling & Organisatieontwikkeling (NVP) staat beschreven aan welke basisregels bedrijven zich moeten houden tijdens het werven en selecteren voor openstaande functies.

Voor sollicitatiegesprekken geeft de code aan, dat een werkgever alleen vragen mag stellen over aspecten die relevant zijn voor de functie en/of de functievervulling. Je kan dan denken aan zaken als opleiding, kennis en ervaring. Tijdens het sollicitatiegesprek gaat het erom, dat de werkgever kan kijken of jij de geschikte persoon bent voor de functie.

Vragen over godsdienst, politieke voorkeur, levensovertuiging, etnische afkomst, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur en burgerlijke staat mogen niet gesteld worden. Maar wat te doen als er toch over één van deze onderwerpen een vraag gesteld wordt?

Formeel mag je een antwoord weigeren op een dergelijke vraag. Wordt het je echt te bont, dan mag je altijd de sollicitatie afbreken. Wil je het gesprek toch op een zo’n positief mogelijke manier voortzetten, dan kun je proberen het onderwerp te veranderen door een wedervraag over het werk te stellen.

In de sollicitatiecode staat aangegeven dat de sollicitant het recht heeft op onder meer:

  • een eerlijke kans op een aanstelling
  • informatie over de procedure, de functie en de organisatie
  • het alleen verstrekken van informatie die nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie
  • een doelmatige procedure
  • vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens
  • het indienen van een klacht

Daarnaast zijn er wettelijke regels ten aanzien van zwangerschap en gezondheid waaraan de werkgever zich moet houden.

In het Burgerlijk Wetboek staat aangegeven dat de werkgever aan een vrouw niet mag vragen of zij plannen heeft om kinderen te nemen. Mocht de werkgever toch hierover een vraag stellen, dan heb je als sollicitant zelfs het recht om hierover te liegen.

Ook over de gezondheidstoestand van de sollicitant mag de werkgever geen vragen stellen.

Lees hier de volledige sollicitatiecode.