Solliciteren in tijden van corona

Het zal je niet ontgaan zijn dat het aantal besmettingen met het coronavirus de laatste weken nog steeds oploopt. Hoewel we er nog steeds vanuit mogen gaan dat het virus het gevaarlijkst is voor de wat meer kwetsbare bevolking (hogere leeftijd en/of mindere fysieke gesteldheid) en misschien in mindere mate voor de levenslustige talenten die ons platform gebruiken is het wellicht toch slim om even stil te staan bij de mogelijke gevolgen. Dit mede ingegeven door het feit dat we al diverse vragen hebben ontvangen en ook omdat er inmiddels al diverse mails zijn binnengekomen van 'Business Partners' met oog op eventuele consequenties met betrekking tot contact, continuïteit en hygiene.

Voor zowel sollicitanten als werkgevers brengt de verspreiding van het virus de nodige uitdagingen met zich mee. Werkgevers zien zich bijvoorbeeld voor de vraag of zij er verstandig aan doen op dit moment nieuwe werknemers aan te nemen. De uitkomst bijv. van een grootschalige enquête die recent is gehouden onder Brabantse werkgevers laat blijken dat de angst aanwezig is dat nieuw aan te nemen werknemers het virus wellicht met zich mee zullen brengen. Sollicitatiegesprekken worden dan ook door sommige werkgevers om deze reden afgezegd. Ook zien we dat sommige organisaties de volledige sollicitatieprocedure telefonisch, via een videogesprek sollicitatiegesprek en online doen.

Een vervelende zaak uiteraard voor sollicitanten die graag die felbegeerde job willen bemachtigen. In deze blog willen wij stilstaan bij de vraag of de angst onder werkgevers gerechtvaardigd is of dat er overtrokken wordt gereageerd. Allereerst zullen we een nadere blik werpen op het coronavirus. Wat is het nu eigenlijk en hoe besmettelijk is het? Wat te doen met carrière evenementen? Kunnen voorzorgsmaatregelen genomen worden om besmetting te voorkomen? En hoe reageren werkgevers in het buitenland bijv. op het coronavirus?

Tot slot zullen we komen tot een antwoord op de vraag of de ‘angst’ van sommige werkgevers gerechtvaardigd is en het begrijpelijk is dat een sollicitatiegesprek bijv. niet doorgaat of dat er specifieke voorzorgsmaatregelen worden genomen die van toepassing zullen zijn naderhand bij een succesvolle aanname van de sollicitant.

Wat is het coronavirus?

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is het  coronavirus dat is ontdekt in december 2019 in Wuhang (China) een nieuw virus dat nog niet eerder is ontdekt onder mensen. De officiële benaming van het coronavirus luidt Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). De ziekte die gepaard gaat met het virus draagt de naam COVID-19.

Welke symptomen doen zich voor bij een infectie met het coronavirus?

De symptomen die zich voordoen bij een infectie met het virus zijn: koorts (boven de 38 graden),  klachten aan de luchtwegen, zoals: kortademigheid, hoesten en/of longontsteking, spierpijn, vermoeidheid.

Welke maatregelen kunnen genomen worden om de kans op besmetting te voorkomen?

Het RIVM heeft een lijst met voorzorgsmaatregelen gepubliceerd op haar website. De maatregelen luiden als volgt:

Hygiëne
-    Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
-    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  
-    Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).
-    Voorkom zoveel mogelijk het aanraken van ogen, mond en neus.

Handen schudden
Volgens het RIVM is het nog steeds niet nodig om handen schudden te verbieden, maar het risico op overdracht is wel minder als er geen handen worden geschud. Het kan daarom geen kwaad om handen schudden zoveel mogelijk te beperken. Heb er dus begrip voor als bijv. een recruiter of een toekomstig collega even niet je hand wil schudden. ?

Carriere en netwerkevenementen

Zoals je wellicht hebt meegekregen is er inmiddels al een groot carrière event in Eindhoven afgelast. Natuurlijk ontzettend spijtig aangezien de Technische Universiteit daar natuurlijk een bron van zeer gewild talent is waar veel organisaties uit de regio en ver daarbuiten op azen. Bij het evenement merkte de organisaties dat er ook vanuit de organisaties al de nodige afmeldingen kwamen. Ook is de carrièrebeurs in Amsterdam inmiddels gecanceld. Voor jou als bezoeker van dergelijke evenementen is het dan ook belangrijk om de berichtgeving omtrent de events goed in de gaten houden. Het kan zijn dat het evenement uitgesteld, gecanceld of verboden zal worden. Als je slechts enkele organisaties wilt ontmoeten kan het ook raadzaam zijn om de communicatiekanalen van deze organisaties extra goed in gaten te houden of even te informeren of de organisaties voornemens zijn om het evenement bij te wonen. Op deze manier reis je niet voor ‘niks’ af. De keuze of je vanuit gezondheidsoverwegingen de afweging maakt om wel of niet af te reizen is natuurlijk geheel aan jou. Het is dan misschien wel handig om je een beetje te verdiepen in eventuele protocollen. Ons advies is dan ook vooral wees geïnformeerd.

Hoe gaan werkgevers in het buitenland om met het coronavirus?

Het centrum voor Ziekten en Preventie Controle in New York heeft recentelijk werkgevers opgeroepen om te komen met flexibele regels die er op zien dat werknemers bij ziekte gegarandeerd zijn van loondoorbetaling. Dit zou het voor flexkrachten in de V.S. gemakkelijker moeten maken om zich ziek te melden in het geval een werknemer zich niet goed voelt en constateert dat hij/zij wellicht kampt met bepaalde klachten die overeenkomen met de genoemde symptomen.

Een ander voorbeeld is bijv. de keuze van één van de grootste zorgverzekeraars van het land om 16 van haar werknemers te vragen een betaald verlof te nemen van twee weken omdat ze allemaal recentelijk China hadden bezocht en het niet mogelijk is voor ze om hun werk vanuit huis te verrichten.

Al met al zien we dat werkgevers in het buitenland niet de noodklok slaan maar wel de ontwikkelingen op de voet volgen en hierop handelen. De mogelijkheid om vanuit huis te werken is een optie die veel werkgevers sinds kort hebben geïntroduceerd dit om mogelijke besmetting/verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Is de ‘angst’ bij sommige werkgevers gerechtvaardigd?

Zoals bekend heeft het coronavirus eind februari ook Nederland bereikt. Vanwege het feit dat bijv. in de regio Brabant nog niet duidelijk is wat de herkomst is van de besmettingsgevallen heeft premier Mark Rutte afgelopen maandag Brabanders opgeroepen om een week vanuit huis te werken om zo waar mogelijk de verdere verspreiding tegen te gaan. Gezien de ontwikkelingen is het begrijpelijk dat sommige werkgevers in Brabant voor nu een pas op de plaats nemen en besluiten om een deel van het personeel thuis te laten werken en lopende sollicitatiegesprekken cancellen. Paniek is een te groot woord om in de mond te nemen maar werkgevers nemen de nodige preventieve maatregelen en hier kunnen we voor nu alleen maar lof voor hebben.

Neem jij (ook) voorzorgsmaatregelen?

We willen het virus natuurlijk niet enger maken dan de media nu al doet maar dat het gevolgen heeft voor de openbare orde staat buiten kijf. Het is dan ook van groot belang dat we samen ons best doen om de verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen en raden je aan de adviezen van het RIVM op te volgen. We zijn daarnaast natuurlijk ook erg benieuwd of jullie ook voorzorgsmaatregelen nemen met oog op het virus zowel binnen de organisatie of bij je oriëntatie / sollicitatiegesprek?! Hoe doe je het bijvoorbeeld met het bezoeken van carrière evenementen of borrels? Laat het ons weten op [email protected] en bij ons kan je natuurlijk veilig blijven oriënteren naar een mooie stage, startersfunctie of traineeship! Om de nieuwste vacatures in je mailbox te ontvangen is het ook handig om je aan te melden voor onze Jobagent!