Het komt wel eens voor, dat je bij een sollicitatie een referentie moet opgeven. Een bedrijf vraagt om een referentie, wanneer de sollicitatie in een vergevorderd stadium is. Een referentie wordt vaak alleen nagetrokken als er twijfel is.

Een referentie is iemand die kan vertellen hoe jij functioneert, wat voor persoon je bent, wat je sterke en zwakke punten zijn. Het is daarom belangrijk dat je niet zomaar iemand hiervoor opgeeft, maar juist iemand die jou goed kent, die positieve dingen over jou kan vertellen en waarvan je weet dat hij of zij ook minder positieve dingen diplomatiek kan verwoorden. Wanneer je iemand als referentie opgeeft, zorg er dan altijd voor, dat deze persoon daarvan ook op de hoogte is.

Als daar niet in de vacature om gevraagd wordt, dan is het niet nodig om referenties op je CV te plaatsen. Werkgevers zullen meestal pas om een referentie vragen, wanneer ze geïnteresseerd zijn en zij meer over jou willen weten.

Wordt er in een vacature al wel om een referentie gevraagd, neem deze dan apart op in jouw CV onder een kopje ‘Referenties’. Hieronder vermeld je de volledige naam, de organisatie, de contactgegevens en de functie van de betreffende persoon.

Wordt er in een vacature niet gevraagd om referenties, maar wil je toch laten weten dat je ze hebt, neem dan in je CV een zin op als ‘Referenties: op aanvraag’.

Naast referenties kan het een enkele keer voorkomen, dat een werkgever om een getuigschrift vraagt. Een getuigschrift is een verklaring van de werkgever waarin staat dat je gedurende een bepaalde periode bij deze werkgever in dienst bent geweest. Deze wordt door de werkgever zelf verstrekt.

Mocht je geen getuigschrift hebben gekregen, dan kan je er altijd één vragen. De werkgever is wettelijk verplicht jou er één te verstrekken.