Privacy verklaring

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van TraineeshipPlaza.nl worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. TraineeshipPlaza.nl houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van één van de diensten van TraineeshipPlaza.nl, dan worden je persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en TraineeshipPlaza.nl houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan.

Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Heeft u een abonnement bij TraineeshipPlaza.nl of maakt u gebruik van de overige diensten?

TraineeshipPlaza.nl gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat TraineeshipPlaza.nl uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. TraineeshipPlaza.nl gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens ook voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. TraineeshipPlaza.nl bewaart uw persoons- en abonnementgegevens tot en met drie jaar na afloop van het abonnement en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving TraineeshipPlaza.nl daartoe verplicht.

Bent u een online bezoeker van één van de websites of gebruiker van één van de apps van TraineeshipPlaza.nl?

Als u één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt verstrekt u gegevens aan TraineeshipPlaza.nl zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van TraineeshipPlaza.nl. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan TraineeshipPlaza.nl worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt twaalf maanden.

Maakt u gebruik van één van de vacaturewebsites en/of vacaturediensten van TraineeshipPlaza.nl? 

TraineeshipPlaza.nl maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. De gegevens die u actief aan TraineeshipPlaza.nl verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 A. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.
B. Daarnaast gebruikt TraineeshipPlaza.nl uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie, om u aanbiedingen te kunnen doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van TraineeshipPlaza.nl en om specifiek op u gerichte vacatures te kunnen tonen.
C. Indien van toepassing worden de door u verstrekte gegevens met uw toestemming gedeeld met bijvoorbeeld potentiele werkgevers en/of recruiters.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van de websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van TraineeshipPlaza.nl. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan TraineeshipPlaza.nl worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. 

TraineeshipPlaza.nl publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de vacaturewebsite(s). Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsite(s). Bij het invullen van uw account of profiel is aangegeven welke gegevens op de vacaturewebsite(s) worden gepubliceerd. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de informatie die u zelf op de vacaturewebsite(s) plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsite(s). In sommige gevallen kunt u via de website doorklikken naar websites van derden. TraineeshipPlaza.nl is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is TraineeshipPlaza.nl niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van de vacaturewebsite(s). 

Na een termijn van vijf jaar inactiviteit van uw account of profiel ontvangt u van TraineeshipPlaza.nl een bericht of het account of het profiel verwijderd dient te worden. 

Solliciteert u bij TraineeshipPlaza.nl?
TraineeshipPlaza.nl gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door TraineeshipPlaza.nl verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door TraineeshipPlaza.nl bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij TraineeshipPlaza.nl, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

Heeft u een TraineeshipPlaza.nl account?
Met een TraineeshipPlaza.nl account kunt u eenvoudig op alle digitale diensten van TraineeshipPlaza.nl inloggen. Hierdoor kunt u op een centrale plek uw voorkeuren en instellingen beheren en hoeft u niet meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. Als u gebruik maakt van een social media login voor uw TraineeshipPlaza.nl account kan ook de social media partij gegevens over uw gebruik van de account vastleggen. Op de gegevensverwerking van de betreffende social media partij zijn de privacy voorwaarden van deze partij zelf van toepassing.  

Door middel van het TraineeshipPlaza.nl account heeft TraineeshipPlaza.nl de mogelijkheid om verschillende diensten en verschillende apparaten te koppelen aan één gebruiker. Hiermee worden de producten en diensten van TraineeshipPlaza.nl beter afgestemd op uw behoeften en interesses. TraineeshipPlaza.nl legt bij uw account informatie over uw interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op. Uw TraineeshipPlaza.nl account is indien u een abonnement heeft bij TraineeshipPlaza.nl gekoppeld aan de abonnementgegevens. In dat geval worden uw gegevens tot twee jaar na beëindiging van het abonnement bewaard. 

Beveiliging gegevens
De TraineeshipPlaza.nl maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of via [email protected].

Gebruik van Cookies
De websites van TraineeshipPlaza.nl maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiepolicy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. TraineeshipPlaza.nl zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.
U kunt door middel van het sturen van een bericht aan [email protected] bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen. 

Data Protection Officer (DPO)
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met TraineeshipPlaza.nl via [email protected]

Wijzigingen
De TraineeshipPlaza.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 14 mei 2018.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van de TraineeshipPlaza.nl of een bericht sturen aan [email protected]. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Word gevonden door werkgevers

Cv uploadenUpload je CV!

Dagelijks zijn topwerkgevers op zoek naar kandidaten op TraineeshipPlaza. Upload nu gratis jouw informatie en zorg dat ze je kunnen vinden!

Upload jouw informatie