De energie sector is sterk in beweging en biedt aan toekomstige trainees volop mogelijkheden en uitdagingen. Thema’s als verduurzaming, vergroening en de ontwikkeling van hernieuwbare energie zullen de komende jaren hoog op de agenda staan. Kansen genoeg om je te ontwikkelen binnen bijv. een traineeship Energietransitie of een traineeship Energie & Innovatie.

Energie

Traineeships en junior startersfuncties binnen de energie sector

Hoe ziet een traineeship binnen de energiesector erin de praktijk uit? Als trainee zul je je in de praktijk bezighouden met verschillende taken, zoals: het bijdragen aan de totstandkoming van een regionale energie strategie of een plan opstellen rondom klimaatadaptatie (bijv. hoe om te gaan met langere perioden van droogte of heftige regenval). Je zult in de praktijk vaak optreden alles kennispartner van de overheid. Vaak treedt je op in een adviserende rol voor gemeenten, waterschappen en provincies.