De zorgsector is een zeer diverse sector. Als hoogopgeleide starter kun je ervoor kiezen om je loopbaan te starten binnen bijv. een ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg of de jeugdzorg.

De verhalen rondom bezuinigingen en onderbezetting binnen de zorg zijn ons allen bekend. Voor jong talent voldoende uitdagingen die op tafel liggen om te werken aan een goed functionerende zorgsysteem.

Food & Healthcare

Traineeships en junior startersfuncties binnen de zorgsector

De keuze voor een traineeprogramma binnen de zorgsector biedt toekomstige trainees de mogelijkheid om een intensief programma te doorlopen waarbij alle facetten van het zorgwezen worden aan bod komen. Denk aan: projectmanagement, de inkoop van zorg, waarborgen van kwaliteit maar ook het ‘verkopen’ van zorg. Het efficiënter inrichten van processen vormt steeds meer een belangrijker punt om de kosten beheersbaar te houden. Hoe houden we ons zorgstelsel kwalitatief overeind wanneer we weten dat we de komende jaren meer en meer te maken zullen hebben met een ouder wordende bevolking die meer aangewezen zullen zijn op het zorgsysteem. Complexe vraagstukken die creativiteit, vernieuwende inzichten en doorzettingsvermogen vereisen. Ben jij HBO of WO afgestudeerd dan liggen er voldoende mogelijkheden binnen deze sector om je in sneltreinvaart te ontwikkelen.

Al tijdens het introductieprogramma – met daarin kennis- én vaardigheidstrainingen – beginnen de jonge talenten met een praktijkopdracht. Daarna doorlopen ze een intensief en interactief programma met trainingen over onder andere het zorglandschap, projectmanagement, zorginkoop en -verkoop en kwaliteit. Ook ethiek, integriteit en persoonlijk leiderschap komen aan bod. Het traineeship duurt in totaal anderhalf jaar, verdeeld in drie blokken van elk zes maanden.