Boy Masius
Boy Masius
Stage D&O Digital Processing bij ABN AMRO Private Banking

Waar ik voor mijn stage aan dacht bij private banking? Indrukwekkende kantoren, een corporate sfeer en heel dynamisch werk. Ik zag mezelf er wel rondlopen. Dat beeld klopte, maar private banking is veel meer dan dat.

Bankieren van de toekomst

Sinds mei loop ik stage op de afdeling Digital Processing bij International Private Banking. We werken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Nu gebeurt dit nog redelijk autonoom. Maar dat moet juist eenduidiger worden. Dat noemen we een model bank: het bankieren van de toekomst. Mijn eerste opdracht bestond uit veel inlezen. Door de organisatiestructuur en cases te leren kennen, deed ik vrachten kennis op. Maar mijn stage bestaat natuurlijk uit veel meer dan lezen alleen.

Processen herontwerpen

Om de organisatie door en door te leren kennen, help ik de Grid Owner – de eindverantwoordelijke binnen de afdeling op het gebied van onder andere innovatieve producten en diensten en het kwaliteitsniveau – met het maken van presentaties met boeiende verhalen van onze afdeling. Een stuk interne communicatie. De Grid Owner gebruikt ze om binnen de bank uit te leggen waar we ons mee bezig houden en waarom we doen wat we doen. Namelijk het herontwerpen van processen, het uniformer maken van de werkwijze in de Europese landen en op die manier de Private Bank van de toekomst worden.

Naar de tekentafel

Ook hou ik me bezig met het herontwerpen van client management processen. Hoe open je bijvoorbeeld momenteel een account als Private Banking klant? En hoe willen we als model bank dat dit in de toekomst gebeurt? We halen in alle landen de huidige situatie op en gaan naar de tekentafel om het optimale proces te ontwerpen. Soms is dat een bestaand proces, soms een compleet nieuw ontwerp. Ik denk mee over waar we als bank naartoe gaan. Daar ben ik trots op.

Netwerken in Parijs

Met andere landen werken aan nieuwe processen en meer uniformiteit heeft een heel groot voordeel: zakenreisjes naar het kantoor in Parijs. Om je netwerk te vergroten, collega’s daar te ontmoeten en de cultuur te ervaren. Dat komt de samenwerking ten goede en was een hele leerzame ervaring.

Vaardigheden waar je iets aan hebt

Het prettige aan de stage vind ik dat ik heel veel praktische skills heb opgedaan. Van hoe je een mooie PowerPointpresentatie in elkaar zet tot hoe je je gedraagt tijdens een vergadering. Hoe ga je om met feedback en maak je op een professionele manier je punt duidelijk? Je denkt niet snel aan dit soort vaardigheden, maar hebt er je hele leven iets aan.

Maakt het verhaal van Boy jou enthousiast om stage te lopen bij ABN AMRO Private Banking? Check onze stagemogelijkheden hier!

 

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden

 

ABN AMRO

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Nederland