1. Home
  2. Bedrijfspresentaties
  3. Werken bij Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam

Duik in een spetterde carriere bij een Europees haven van wereldklasse

Werken bij het Havenbedrijf Rotterdam

Samen werken aan wereldklasse
De Rotterdamse haven is een wereld van grote getallen, altijd groeiend. Koploper in Europa, speler op wereldniveau. Het Havenbedrijf Rotterdam voert daarin een krachtige regie. Het doel van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriegebied van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het HbR zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van het 10.500 hectare grote Rotterdamse havengebied en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Missie
Onze missie: Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt in partnerschap de Europese haven van wereldklasse.
De belangrijkste partners van het Havenbedrijf zijn onze klanten, de bedrijven die in de haven zijn gevestigd. Daarnaast werken we nauw samen met het Rijk, de gemeente Rotterdam, lokale overheden en belangenorganisaties.

Een Europese haven van wereldklasse . De komende vijftien jaar blijft de Rotterdamse haven groeien. Steeds meer goederen komen door de haven en steeds meer bedrijven vestigen zich. Er komt steeds vraag naar gespecialiseerde kennis en dienstverlening. Die ontwikkelingen moeten wel duurzaam zijn. Zodat de groei niet alleen goed is voor Rotterdam, maar ook voor Nederland en Europa. Nu en in de toekomst.

Rollen van het Havenbedrijf Rotterdam

1) Havenautoriteit
Als nautisch beheerder en ontwikkelaar zorgt het Havenbedrijf dat de havens op diepte blijven, zodat schepen veilig kunnen binnenvaren en aanleggen. Medewerkers van het Havenbedrijf in verkeerscentrales en op patrouillevaartuigen plannen en begeleiden nauwlettend alle bewegingen op het water om te zorgen voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer.

2) Haveninfrastructuur
Als ontwikkelaar en beheerder zorgt het Havenbedrijf dat bedrijven in de haven over voldoende ruimte kunnen beschikken. Vandaar dat het Havenbedrijf Rotterdam zich sterk maakt voor de aanleg van Maasvlakte 2. Het Havenbedrijf investeert ook in de verbetering en de aanleg van nieuwe wegen, spoor, binnenvaartverbindingen en ondergrondse pijpleidingen.

3) Havenexploitant
Als exploitant en ontwikkelaar van de bedrijvigheid in het haven- en industriegebied, stimuleert het Havenbedrijf een duurzame economische ontwikkeling. Zo zorgt het Havenbedrijf voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Er is veel contact met de politiek en ondernemers in binnen- en buitenland. Ook onderneemt het Havenbedrijf uiteenlopende promotionele en marketing activiteiten (zoals evenementen en beurzen) om bedrijven te interesseren voor Rotterdam.

Wie werken er bij het Havenbedrijf Rotterdam?
Er werken zo’n 1200 mensen bij het Havenbedrijf - verkeersleiders, matrozen van patrouillevaartuigen, inspecteurs, ingenieurs, secretaresses, HR- en projectontwikkelaars, bedrijfseconomen en juristen. Samen garanderen we iedere dag de veilige en snelle doorvoer van goederen uit de hele wereld, 400 miljoen ton per jaar, ruim 325 keer het gewicht van alle Nederlanders. Daarmee is Rotterdam koploper in Europa en speler op wereldniveau. Energiek en met oog voor commerciële én maatschappelijke belangen.

werken bij Havenbedrijf Rotterdam

Contact

Havenbedrijf Rotterdam

Afdeling Recruitment

Postbus 6622
3002 AP Rotterdam
Nederland

010-2521010

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden