1. Home
  2. Bedrijfspresentaties
  3. Werken bij Calder Holding

Calder Holding

Beweging zit in onze genen

Calder Holding

Van Inactief naar Actief! Vanuit deze invalshoek levert Calder Holding resultaatgerichte en meetbare dienstverlening, veelal gericht op kwetsbare doelgroepen. Of het nu gaat om diagnostiek, indicatiestelling, onderwijs, werken, loopbaanontwikkeling, hulp bij schulden, begeleid wonen, psychiatrische zorgverlening of doorburgering, de bedrijven binnen Calder Holding leveren op al deze terreinen doeltreffende diensten. Calder Holding bestaat uit dertien werkmaatschappijen en heeft 900 medewerkers in dienst. De organisatie heeft in Nederland een landelijke dekking en is daarnaast in het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen en Duitsland actief. 

Een belagerijke sociale dienstverlener

Dankzij de ontwikkeling van vernieuwende vraaggerichte producten, resultaatgerichte uitvoering en strakke procesbeheersing heeft Calder Holding zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke sociale dienstverlener. Calder Holding werkt voor publieke en private opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn alle zorgverzekeraars en vele gemeenten in Nederland, UWV Werkbedrijf, de Raad voor de Kinderbescherming, de Engelse en Duitse overheid, VDAB in Belgie, brancheverenigingen, zorgkantoren, bedrijven en instellingen en 10-duizenden particulieren.

Verandering levert nieuwe perspectieven op

De beroemde mobile van Alexander Calder is een metafoor voor onze werkwijze. Verandering levert nieuwe perspectieven op, waaruit je kunt kiezen en die je doorin beweging te komen kunt realiseren. Beweging zit in de genen van ons bedrijf. We raken enthousiast van nieuwe initiatieven en zijn in staat om snel tot resultaat te komen. Onze organisatie is actief in drie domeinen: werk, onderwijs en zorg. En waar nodig en mogelijk maken we mooie verbindingen tussen deze domeinen en ontstaan nieuwe concepten. Samen kunnen de werkmaatschappijen uit onze groep een mooi palet aan integrale dienstverlening bieden op het gebied van werk, onderwijs en zorg.

werken bij Calder

Contact

Calder Holding

Afdeling Recruitment

Austaliëlaan 14-16
3502 MB Utrecht
Nederlandhttps://www.calderholding.nl/

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden