1. Home
 2. Bedrijfspresentaties
 3. Werken bij Waterkracht

Waterkracht

Opbouw van de organisatie Waterkracht

Door als waterschappen samen slimmer te organiseren en elkaars expertise te benutten, staan we sterker. Daarom werken de vijf waterschappen Vechtstromen, Zuiderzeeland, Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel en Vallei-Veluwe samen onder de naam Waterkracht. Centraal in het programma staan vier werkvelden: Inkoop, Personele Zaken, ICT en Zuiveren.

Deze wijze van samenwerken - die in april 2014 is gestart - is bijzonder en vernieuwend: de samenwerking vindt plaats in virtuele shared services. Vanaf de eigen werkplekken voeren de medewerkers van de vier waterschappen de werkzaamheden van Waterkracht uit. De resultaten zijn ten gunste van alle waterschappen. De organisatie van Waterkracht is als volgt opgebouwd:

Personeel

Kernwaarden voor de samenwerking

Succesvol samenwerken kost tijd en energie. Samen ga je soms langzamer, maar je komt wel verder. Samenwerken is mensenwerk en vraagt om afstemming, aandacht en echt willen luisteren. Want alleen als je open staat voor de ideeën van anderen, kun je samen verder komen. De waarden die je met elkaar afstemt, zijn de bouwstenen voor samenwerken. Een van de waarden van het werkveld Personeel is samenwerken als het kan, zelfstandig als het moet. Natuurlijk zijn veranderingen merkbaar, maar het doel is dat we het werk makkelijk maken. We zoeken elkaar vooral op om samen te werken bij uitvoerende taken.

Wat gaan we doen?

 • Een aantal arbeidsvoorwaardelijke regelingen hetzelfde maken
 • Een gezamenlijk stagebeleid creëren
 • Electronic HRM (E-HRM) implementeren
 • Opleidingsplannen afstemmen en daar waar het kan samenwerken
 • Een virtueel opleidings- en ontwikkelcentrum ontwikkelen

Wat doen we later?

 • Nauw samenwerken op het gebied van salaris- en personeelsadministratie
 • Gezamenlijk initiatieven ontwikkelen en toepassen om HR strategisch business partner te laten zijn voor het management
 • Zoeken naar samenwerking in Management Development
 • Gezamenlijk opzetten van duurzaam inzetbaarheids-beleid en talentmanagement
 • Samenwerken in het opzetten van strategische personeelsplanning
 • Samenwerken in diverse aspecten rond het nieuwe werken

De Regiegroep

Aan het hoofd van Waterkracht staat de regiegroep. In de regiegroep zitten alle secretaris-directeuren van de deelnemende waterschappen. Het voorzitterschap van de regiegroep rouleert elk jaar. De regiegroep stelt het meerjarenprogramma en het jaarprogramma met daaronder de deelprogramma’s van de vier werkvelden vast.

Programmamanager

De programmamanager zorgt ervoor dat het totale werkprogramma van Waterkracht tot stand komt op basis van de wensen vanuit de vijf waterschappen. Zij bewaakt de gemaakte afspraken bij de uitvoering en richt de samenwerking zo in dat Waterkracht zo groot mogelijke baten levert tegen zo klein mogelijke kosten en inzet van capaciteit. De programmamanager werkt in opdracht van de Regiegroep – de secretaris-directeuren van de vijf Waterkracht waterschappen - en legt ook verantwoording af aan de regiegroep. De voorzitter van de regiegroep is voor de programmamanager het eerste aanspreekpunt. De programmamanager stelt het programma van Waterkracht op samen met vier werkveldmanagers.

werken bij Waterkracht

Contact

Waterkracht

Peter Metz
Adviseur HRM

-
7006 GG Diverse locaties
Nederland

0653272584

Waterschap Rijn en IJssel

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden