1. Home
  2. Bedrijfspresentaties
  3. Werken bij Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Rotterdam Rijnmond

Werken bij Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is meewerken aan zorg en veiligheid een uitdaging!

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wordt gevormd door de Regionale Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Regionale Ambulancevoorziening en de Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de gemeenten in de regio, de Politie, het Havenbedrijf Rotterdam, de DCMR Milieudienst en het Openbaar Ministerie. Dat betekent korte lijnen, directe afstemming, heldere bevoegdheden en daarmee verbetering van de hulpverlening aan de burger. Zodat de ruim 1,2 miljoen inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond veilig kunnen leven, wonen en werken.

Complex en Risicovol

Deze woorden kenmerken de regio Rotterdam-Rijnmond. Tel hierbij de tegenwoordige dreiging van bijvoorbeeld terreur op en het is duidelijk: veiligheidsrisico's vragen om een overheid die daadkrachtig en consequent kan reageren. De overheid vormt zogenoemde veiligheidsregio's, waarin hulpdiensten intensief samenwerken en professionele hulp en bescherming bieden tegen mogelijke risico's en bedreigingen. Nederland telt 25 veiligheidsregio's waarvan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) er één is.

De organisatie waarin de hulpverleningsdiensten in deze regio samenwerken heet ‘Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond' en wordt gevormd door de Regionale Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Ambulancezorg Rotterdam-Rijn-mond / VRR (AZRR / VRR) en de Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en ambulance. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met gemeenten in de regio, Politie Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Milieudienst DCMR, Openbaar Ministerie en Waterschappen.

Deze organisaties en gemeenten werken al langer samen in de regio Rotterdam-Rijnmond. In de VRR is deze samenwerking nu officieel bekrachtigd. Het betekent kortere lijnen, directe afstemming, heldere bevoegdheden en daarmee verbetering van de hulpverlening aan de burger. Anders gezegd: de Veiligheidsregio is het kloppend hart van de rampen- en crisisbeheersing!

Binnen de nieuwe management- en besturingsfilosofie van de VRR is per 1 januari 2011 de directie integraal verantwoordelijk voor de visie, missie en het algemene VRR beleid. De directie bestaat uit een algemeen directeur en drie directeuren. De directie werkt met een portefeuilleverdeling. Er zijn drie portefeuilles, te weten: Risico- & Crisisbeheersing, Operatiën en Meldkamer & Middelen.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Contact

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Thérèse van Mil

Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
Nederland

0104468935

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden