1. Home
  2. Bedrijfspresentaties
  3. Werken bij Provincie Zuid Holland

Provincie Zuid Holland

Een dynamische provincie vol diversiteit

Over de provincie Zuid-Holland

Zelf vinden wij Zuid-Holland (uiteraard) het meest interessante stukje Nederland. Met 3,6 miljoen inwoners is het de dichtstbevolkte provincie. Door de unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta speelt de provincie Zuid-Holland een belangrijke rol in Nederland.  En met onze strategische ligging in Europa staan wij letterlijk in verbinding met de rest van de wereld. De economische bedrijvigheid is ongekend. Bijna een kwart van het bruto nationaal product wordt in de provincie Zuid-Holland verdiend. Al die mensen en bedrijvigheid zorgen voor uitdagingen waar we als provincie voor staan. Hiervoor werken we samen aan oplossingen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Werken als trainee betekent dat jij hier een rol in speelt. Maar dat doe je nooit alleen, want alles raakt elkaar. Daarom zoek je altijd de verbinding. Dat maakt het complex maar ook dynamisch en uitdagend.

Als je voor een overheid kiest, kies dan voor het middenbestuur bij een provincie. Een bijzondere overheidslaag want we zitten letterlijk in het midden: tussen het Rijk en gemeenten in. Praktischer dan het Rijk, een grotere scope dan een gemeente. We zijn groot genoeg om echte impact in de regio te maken. Klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng van onze medewerkers. We werken aan innovatie op alle vakgebieden. En we zijn al best ver met data en technologie. Het werk dat je doet is zichtbaar; dat maakt het leuk. Je kunt aanwijzen waar je aan werkt, in het echt of op de kaart. Of je wandelt letterlijk door je eigen project.

Bijdragen als trainee aan ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’?

Vanaf 23 september start de werving voor het traineeprogramma van de provincie wederom. Een nieuwe groep wo'ers zal de kans krijgen deel te nemen aan een tweejarig traineeprogramma. Tijdens het programma maak je in korte tijd kennis met het bijzondere werk van de provincie en leer je in uitdagende, afwisselende projecten hoe jij waarde kunt toevoegen in een complexe bestuurlijke omgeving. Bekijk hier de website voor meer informatie.