1. Home
  2. Bedrijfspresentaties
  3. Werken bij Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Werken aan de toekomst

Werken bij de provincie Gelderland

Provincie Gelderland is een politiek- bestuurlijke organisatie waar ruim 1000 medewerkers op diverse beleidsterreinen samen werken aan een beter en mooier Gelderland voor twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie sterk in ontwikkeling. De samenleving vraagt dat we maatschappelijke opdrachten goed uitvoeren, waarbij samenwerken met andere overheden en partners van groot belang is. De provincie werkt onder andere aan de beleidsterreinen: economie, landelijk gebied, klimaat en milieu, water, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, welzijn, cultuur en cultuurhistorie. 

Werken bij de provincie betekent een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Er zijn duidelijke doelen gesteld, natuurlijk met de focus op de inwoners van Gelderland. Talrijke veranderingen in de omgeving maken het werk in onze provincie steeds boeiender. Bij ons vind je interessante functies waarin je zelfstandig werkt aan deze vraagstukken. Bijvoorbeeld in projecten en programma’s. Via netwerken werk je samen met collega’s aan een goed resultaat. 

De provincie Gelderland is overtuigd dat een aantrekkelijk werkklimaat medewerkers helpt om goede prestaties te leveren. Of dit nu is aan het begin van een loopbaan of al dat er al enige stappen zijn gezet. Daarom doen wij ons best een moderne werkgever te zijn. Dit gebeurt door te investeren in een gezonde werkplek, stimulerend leiderschap, flexibele arbeidsvoorwaarden met aandacht voor de balans tussen werk en privé en aantrekkelijke leer- en ontwikkelperspectieven.

werken bij Provincie Gelderland

Contact

Provincie Gelderland

Frits Koenders of Lisa Glasbergen
[email protected]

Postbus 9090
6800GX Arnhem
Nederland

0263599531

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden