1. Home
  2. Bedrijfspresentaties
  3. Werken bij Provincie Friesland

Provincie Friesland

Werken bij de Provincie Fryslân 

Provincie Fryslân neemt beslissingen over zaken waar het Rijk ‘te groot' voor is en waar de gemeente ‘te klein' voor is. Dat is het duidelijkst te zien in de ruimtelijke ordening. De provincie neemt beslissingen over waar bedrijventerreinen komen en over het beschermen van de natuur. Maar ook waar mee woningen moeten komen. Allemaal besluiten op grotere schaal dan die van een gemeente.

Om maatschappelijke problemen aan te pakken, neemt de provincie vaak de rol van coördinator of regisseur. We werken nauw samen met Rijk, gemeenten, waterschappen en andere instellingen. Verder controleert de provincie onder meer de financiële huishouding van de Friese gemeenten, houden we toezicht op de waterschappen en de naleving van milieuvergunningen.

Belangrijke taken van de provincie zijn versterking van de ruimtelijk-economische infrastructuur, de kennis-infrastructuur en de sociaal-culturele infrastructuur in Fryslân.

werken bij Provincie Friesland

Contact

Provincie Friesland

Afdeling Recruitment
[email protected]

Tweebaksmarkt 52
8900 HM Leeuwarden
Nederland

058 292 8014

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden