1. Home
  2. Bedrijfspresentaties
  3. Werken bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Samen bijdragen aan rechtvaardigheid en veiligheid

Werken bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. JenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen het JenV kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Het ministerie heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden, waaronder rechtshandhaving, criminaliteitspreventie, juridische dienstverlening en immigratiebeleid. Binnen JenV werken verschillende organisaties die elk een specifieke rol vervullen in het realiseren van deze doelstellingen nauw samen.

Hoe maatschappelijk betrokken ben jij?

Hoe maatschappelijk betrokken ben jij? Hoe ben jij bekend met de toeslagenaffaire in Nederland? En vooral: hoe wil jij helpen dit soort affaires voortaan te voorkomen?

Graag brengen wij daarom het Traineeship Gegevensmanagement onder de aandacht. Een nieuw traineeship voor afgestudeerde WO-Master studenten, die voorop willen lopen. Werken en leren tegelijkertijd: geld verdienen én werken aan het motto ‘met recht voor iedereen’.

Wil jij betekenisvol bijdragen aan een rechtvaardig en veilig Nederland? Meld je dan aan voor dit traineeship van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zie www.traineeship-gegevensmanagement.nl   
 

werken bij ministerie van Justitie en Veiligheid

Contact

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hanneke de Leeuw
Traineecoördinator

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
NederlandMinisterie van Justitie en Veilgheid

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden