1. Home
  2. Bedrijfspresentaties
  3. Werken bij Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard

Sterk, authentiek en participerend

Gemeente Krimpenerwaard: Sterk, authentiek en participerend

Per 1 januari 2015 is na een herindeling de nieuwe gemeente Krimpenerwaard ontstaan. Een gemeente met ruim 53.500 inwoners, bestaande uit elf kernen en een oppervlakte van ruim 164 km². Een gemeente die staat voor ruimte, rust en groen met een hoog voorzieningenniveau. De gemeente wil zich stevig positioneren in de regio en een sterke verbinding aangaan met de omgeving. Dit betekent dat wij de samenwerking zoeken met onze inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, buurgemeenten en medeoverheden.

De gemeente ligt in het groene hart van Midden-Nederland en naast de stadsregio Rotterdam. Door de centrale ligging, het landelijk karakter en de nabijheid van grootstedelijke voorzieningen is het gebied aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren. Het veenweide- en natuurlandschap en water kenmerken het gebied, evenals archeologische en cultuurhistorische waarden zoals beschermde stads- en dorpsgezichten.

De uitdaging waar wij voor staan is hoe wij op een goede wijze vorm geven aan de taak en de positie van de nieuwe gemeente. Uiteraard vormen de medewerkers de succesfactor bij onze uitdaging en de verdere opbouw van de nieuwe organisatie. Een organisatie waarin de dienstverlening aan inwoners en bestuur centraal staat. 

Kernwaarden: Samenwerking, prestatie, ontwikkeling en flexibiliteit

Gemeente Krimpenerwaard heeft gekozen voor een platte organisatie bestaande uit 11 vakafdelingen, de centrale eenheden strategie & projecten en concerncontrolling. De afdelingen worden aangestuurd door integrale afdelingsmanagers. Zij geven richting, inspireren, motiveren en verbinden. Hierbij staan de prestaties en ontwikkeling van de medewerkers centraal. Tijd- en plaats onafhankelijk werken is mogelijk omdat er sprake is van een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het functioneren. Daarnaast heerst er een open werksfeer met betrokken en behulpzame collega's. Het verder vormen van deze kernwaarden is het streven van de komende tijd.

Werken bij Gemeente Krimpenerwaard

Contact

Gemeente Krimpenerwaard

Sylvia Been
afdelingsmanager Financiën

Haven 41
2871 CK Schoonhoven
Nederland

14 0182

http://www.krimpenerwaardbanen.nl/

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden