1. Home
  2. Bedrijfspresentaties
  3. Werken bij Gemeente Alblasserdam

Gemeente Alblasserdam

gedreven, verantwoordelijk, betrokken en verbindend

Werken bij de Gemeente Alblasserdam

Alblasserdam is een dorp met een bedrijvig karakter en een sterke sociale gemeenschap met levensbeschouwelijke diversiteit. De verbinding met de rivier en het polderlandschap bepaalt in belangrijke mate de sfeer van Alblasserdam. Het is een dorp met twee gezichten: enerzijds een historisch dijkdorp met een zekere robuustheid en stedelijkheid, met voorzieningen en maritieme bedrijvigheid. Aan de andere kant is er het polderdorp: kleinschalig en groen, ook in de wijken. Alblasserdam heeft als één van de weinige dijkdorpen binnen de Drechtsteden nog steeds een herkenbaar historisch karakter. Het centrum is beschermd dorpsgezicht. Ook wordt het dorp geassocieerd met molens. De route naar Kinderdijk met het Werelderfgoed loopt via Alblasserdam.

In de ambtelijke organisatie vormen kernwaarden de verbinding tussen medewerkers als individu en als organisatie. Een waarde is een eigenschap van individuen, groepen of de samenleving als geheel, die op zichzelf nastrevenswaardig is. Onze kernwaarden bepalen wie we zijn, waar we staan en hoe we naar onszelf en onze omgeving kijken. Kernwaarden geven betekenis aan ons handelen, vormen de kaders waarbinnen we ons bewegen, geven richting aan ons gedrag en ruimte voor flexibiliteit. Wij zijn aanspreekbaar op wie wij zijn en waar we voor staan en wij doen er alles aan om deze waarden zichtbaar te maken in onze samenleving.

Wij maken ons sterk voor de Alblasserdamse samenleving. Wij zijn: gedreven, verantwoordelijk, betrokken en verbindend.

werken bij Gemeente Alblasserdam

Contact

Gemeente Alblasserdam

Afdeling Personeelszaken

Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam
Nederland

078-7706069

Nieuwe vacatures via de mail?

Meld je aan op onze jobagent!

Aanmelden