Stuur hier de motivatie voor je sollicitatie én je CV aan TraineeshipPlaza.nl, de recruiter van de vacature: Stage Online Marketing, Design & Product Development
Aanhef
Upload vereisten
Upload vereisten
Algemene Leveringsvoorwaarden en de Privacyverklaring

1. AUTEURSRECHT

Deze website bevat vele soorten gegevens en informatie die merkenrechtelijk en auteursrechtelijk worden beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om (delen van) deze website te downloaden, te kopiëren of aan anderen te distribueren. Wij geven u echter wel toestemming om technische kopieën te maken zodat u rustig kunt browsen of teksten kunt doorlezen, en ook om permanente kopieën voor uw persoonlijk gebruik te maken. Zonder de voorafgaande toestemming van TraineeshipPlaza.nl is het u niet toegestaan om een link, een hyperlink of een framed link met de website te maken.

2. DOWNLOADS

Downloads zijn geheel voor uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan voortvloeien uit het downloaden, het installeren, het opslaan of het gebruiken van software of inhoudselementen van onze website die niet aan ons te wijten is. Wij gebruiken de meest geavanceerde antivirus programma's, doch sluiten elke aansprakelijkheid voor schade of verstoring van functionaliteit uit die door virussen of wormen wordt veroorzaakt.

3. INHOUD

a) De inhoud van vacatures, die voor een deel volledig automatisch wordt gegenereerd en die ten behoeve van derden wordt gepubliceerd, wordt niet getoetst op het voldoen aan wet- en regelgeving. De inhoud geeft evenmin onze mening weer. Natuurlijk zullen wij elke aanwijzing dat de inhoud van een vacature mogelijke onrechtmatige elementen bevat of een inbreuk oplevert van rechten van derden onmiddellijk onderzoeken, en zullen wij, indien nodig, vacatures met een onrechtmatige inhoud verwijderen.

b) Wij zijn aansprakelijk voor de inhoud van onze websites voor zover dit door plaatselijke wet- en regelgeving wordt aangegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of actualiteit van de gepubliceerde informatie.

4. VACATURES EN SOLLICITATIES

a) U wordt verzocht onze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Wij wijzen u er op dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van die gegevens door die derden. Indien u geen SSL encryptie wordt aangeboden voor elektronische verzending van uw persoonsgegevens aan een potentiële werkgever, raden wij u aan om te overwegen uw sollicitatie offline te verzenden

b) Wij wijzen u er op dat een bedrijf of een persoon een vacature kan publiceren met als enig oogmerk uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te kunnen gebruiken dan het doel dat u beoogt. Wij kunnen daar geen invloed op uitoefenen. Wij raden u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt. Ook raden wij u aan om uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nooit naar een privé e mailadres te verzenden. Wij adviseren u om recruiters nimmer gevoelige informatie te verstrekken, ook niet als zij daarom vragen. Tot dergelijke gevoelige informatie behoort bijvoorbeeld (zonder dat dit een beperking inhoudt) het nummer van uw identiteitsbewijs, uw sofi-nummer, het nummer van uw creditcard en bankgegevens.

5. LINKS MET ANDERE WEBSITES

a) Als u een externe link volgt waarmee u onze website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat wij geen controle en invloed meer hebben over de inhoud van die andere website. Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij wij er daadwerkelijk van op de hoogte waren dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zullen wij die link onderzoeken en indien nodig blokkeren.

b) Wij wijzen u er op dat de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor onze website gelden. Daarom raden wij u aan om de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op gelinkte websites staan goed door te lezen en deze ook na te leven.

6.BIJLAGEN, INHOUD

a) Wij verzoeken u om ons geen bijlagen te zenden die wormen of virussen bevatten. Persoonlijke gegevens die aan TraineeshipPlaza.nl worden verstrekt mogen niet de volgende gegevens bevatten:

  • Informatie over ziekten
  • Informatie over zwangerschap
  • Informatie over etnische afkomst, politieke meningen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid en seksuele geaardheid
  • Lasterlijke of beledigende informatie
  • Informatie die geen redelijke relatie met de functieomschrijving heeft

b) De informatie die u ons stuurt moet nauwkeurig en juist zijn en mag geen inbreuk vormen op rechten van derden, in strijd zijn met geldende wet- en/of regelgeving of strijdig zijn met de openbare orde (hierna te noemen: "onrechtmatige inhoud"). Wij wijzen u er op dat u zich verbindt om ons te vrijwaren tegen eventuele claims die tegen ons worden ingediend op grond van het feit dat de gegevens die u aan ons verstrekt een onrechtmatige inhoud blijken te hebben.

7. RECHTEN DIE DOOR TRAINEESHIPPLAZA.NL WORDEN VOORBEHOUDEN

a) TraineeshipPlaza garandeert niet dat de diensten die op haar website worden aangeboden op bepaalde tijden beschikbaar zullen zijn. Storingen, onderbrekingen of een mogelijk wegvallen van de online diensten kunnen door TraineeshipPlaza.nl niet worden uitgesloten.

b) Er worden regelmatig systematische back-ups van de servers gemaakt. Als u gegevens naar TraineeshipPlaza zendt adviseren wij u om ongeacht het type gegevens uit veiligheidsoverwegingen back-ups van uw gegevens te maken en op te slaan.

c) TraineeshipPlaza.nl behoudt zich het recht voor om de door haar aangeboden diensten te wijzigen, uit te breiden, te beperken of in te trekken, en om gegevens zonder kennisgeving op elk willekeurig moment te verwijderen. U hebt geen recht om publicatie te eisen.

8. OVERIGE ZAKEN

a) U gaat ermee akkoord dat u het Internet voor uw eigen risico gebruikt. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van onze website vanwege technische problemen of vanwege het feit dat er geen toegang tot het Internet is.

b) Naast de onderhavige Gebruiksvoorwaarden is ook de Privacyverklaring van TraineeshipPlaza.nl van toepassing. Wij behouden ons het recht voor de onderhavige Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De ongeldigheid of onvolledigheid van een bepaling in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Alkmaar, 17 juni 2008

V.O.F. TraineeshipPlaza
Berekoog 42
1822BJ Alkmaar

Tel: + 31 (0) 72 - 56 69 686
Fax: + 31 (0) 72 - 56 24 597
E-mail: [email protected]
BTW-nummer: 8090.12.601.B.01.3100
KvK-nummer: 28087089 te Alkmaar